Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01069
29-01-1952
Samenvatting
Aan het eind van de week zal door de Franse regering de uitnodiging voor de voorbereidende conferentie van landbouwministers uitzenden. Een van de vragen die nog beantwoord moet worden is het kader waarbinnen de conferentie zal plaatsvinden: OEES, Raad van Europa of organisatie ad hoc. Onder druk van Monnet en de CGA aarzelt men op het Quai d'Orsay nog of het niet beter zou zijn eerst een conferentie van de Schuman-landen bijeen te roepen. Schuman twijfelt nog. Blaisse heeft de indruk dat indien Mansholt alsnog zijn voorkeur zou uitspreken voor het bijeenroepen van de Schuman-landen, dit de doorslag zou kunnen geven. Het is Pflimlin bekend dat hier de Nederlandse voorkeur naar uitgaat.