Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01074
29-04-1952
Samenvatting
Frank heeft n.a.v. gesprekken op het Franse ministerie van Landbouw de indruk gekregen dat men zeer aarzelend staat t.a.v. het verdere werk van de landbouwpool. Dit moet vooral verklaard worden uit de moeilijke positie van minister Laurens. Hij staat sterk onder invloed van de FNSEA van Blondelle. Blondelle ziet zelf wel het belang van Europese integratie in, maar hij kan zijn groep er niet van overtuigen, zodat hij in gesprekken met de minister het standpunt van zijn achterban verdedigt. Door zijn verkiezing als voorzitter van de Assemblée Permanente des Présidents des Chambres d'Agriculture is de positie van de FNSEA versterkt ten koste van de CGA.
Zie ook