Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01075
9-5-1952
Samenvatting
Verslag besprekingen te Parijs en Londen inzake landbouwintegratie, 2-7 mei 1952.
In Parijs werd met mensen van de Mutual Security Agency gesproken over hun bezoek aan Duitsland en hun contacten met Duitse landbouworganisaties. Hermes zal door de Duitse regering worden aangewezen als delegatieleider op de landbouwintegratie-conferentie. Hermes staat in principe gunstig tegenover landbouwintegratie.
In Londen werd o.m. gesproken over de voortzetting van de samenwerking tussen Nederland en Engeland inzake de landbouwintegratie.