Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01078
07-11-1952
Samenvatting
Bezoek van minister Laurens.
Gezien de onzekerheid over de houding van Laurens tegenover agrarische en de politieke integratie doet Van der Lee enkele voorstellen m.b.t. het gesprek, teneinde Laurens te overtuigen van de noodzaak van een afsplitsing van de zes Schumanlanden uit de zestien van de landbouwintegratieconferentie.
Mansholt zou te kennen kunnen geven dat het voor de Franse regering politiek gewenst is de agrarische integratie van de zes ook verder te pousseren. Daarbij zou nogmaals gewezen kunnen worden op twee elementen uit het Plan-Mansholt: a) een ruime overgangsperiode en b) het verstrekken van financiƫle en technische hulp door de Gemeenschap bij de uitvoering van de modernisering en rationalisatie.
Als extra argumentatie wordt gewezen op het Nederlandse standpunt dat politieke integratie zonder economische integratie onmogelijk is.