Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01082
19-11-1952
Samenvatting
Resumé besprekingen met minister Laurens.
Laurens stelde dat de resolutie van Luxemburg (maart 1952) een nieuwe situatie heeft geschapen en dat hij instemt met de gedachte dat vóór de conferentie in februari 1953 een overleg tussen de minister van Buitenlandse Zaken en Landbouw der zes landen noodzakelijk is. Laurens achtte het noodzakelijk de landen buiten de kring van de zes bij de landbouwgemeenschap te betrekken. Op de conferentie van februari zou kunnen worden gesteld dat de zes een landbouwintegratie willen verwezenlijken tussen de landen die een algehele integratie voorstaan. Dit zou betekenen een landbouwintegratie van de zes tezamen met de landen die dit accepteren.
Zie ook