Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01085
22-01-1953
Samenvatting
Besprekingen met minister Laurens op 21 januari 1953.
Van der Lee doet verslag van zijn besprekingen te Parijs om de resultaten van de bezoeken van Mansholt aan Kopenhagen en Bonn toe te lichten. Laurens was vooral ingenomen met de besprekingen in Bonn. Bidault en Laurens meenden dat een bespreking van de zes landbouwministers zoals Héger (België) bedoelde, moest worden vermeden zolang er geen bespreking van de zes ministers van Buitenlandse Zaken had plaatsgevonden. Deze bijeenkomst moet een interpretatie van de resolutie van Luxemburg voor de landbouwsector geven en moeten vaststellen dat landbouwintegratie een onderdeel moet zijn van de politiek-economische integratie.
Volgens Laurens zou de Franse ministerraad op 22/1 een verklaring van Bidault behandelen dat de Franse regering de economische integratie dient te bevorderen en dat de poltieke en economische integratie hand in hand dienen te gaan.
Met Laurens werd een tijdschema voor de besprekingen van de ministers van Landbouw en Buitenlandse Zaken afgesproken.