Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01088
04-03-1953
Samenvatting
Besprekingen te Parijs op 27 en 28 februari 1953.
Mansholt en Laurens waren overeengekomen dat er een memorandum zou worden opgesteld gebaseerd op het protocol van hun in november gehouden bespreking. Van der Lee bespeurde op het Franse ministerie van Landbouw grote verwarring over de betekenis van de memoranda van Beyen van 11 dec. en 14 febr. De vraag die gesteld was of Nederland nu afzag van de sectorsgewijze aanpak en dus ook geen waarde meer hecht aan de benadering van de landbouwintegratie door de zes landbouwministers. Van der Lee heeft dit ontkend. Wel heeft hij erop gewezen dat Mansholt van mening was dat de landbouwintegratie geen stap verder komt wanneer zij tot de uitsluitende competentie van de ministers van landbouw blijft behoren. Malécot stelde dat in het kader van de 16 gestreefd zal worden naar het afsluiten van een aantal productenovereenkomsten. Van der Lee liet weten dat Mansholt niet bereid is hieraan mee te werken.
Ook bleek dat verschillende ministers overtuigd waren van de nutteloosheid van de conferentie van de 16 landbouwministers, terwijl Laurens er nog wel in geloofde.
Zie ook