Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01094
08-04-1952
Actoren
Notitie
Samenvatting
Bespreking met minister Mansholt op donderdag 10 april, 14 uur.
Mansholt wil, op grond van zijn besprekingen in Parijs met Monnet nagaan in hoeverre met Monnet en zijn medewerkers een meer uitgewerkt document over de landbouwintegratie kan worden opgesteld. Dit rapport kan het karakter hebben van een experts-rapport.
De Nederlandse regering is van mening dat de integratie van de Europese landbouw als onderdeel moet worden gezien van de verdergaande economische integratie van Europa. Daarom is het noodzakelijk om naast de landbouw ook andere economische sectoren in studie te nemen.