Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01095
16-05-1952
Samenvatting
Verslag van een bespreking op het bureau Monnet. Deze kwam met een nieuwe aanpak en toonde weinig belangstelling voor de Nederlandse opzet, gebaseerd op het vorige contact. Bij hen staat nu de samenstelling van de producentenprijs in het centrum van de belangstelling. Uri wilde dat de interim-werkgroep de waarde van de nationale agrarische productie ging vaststellen om aldus inzicht te verwerven in de elementen die deze waarde kunstmatig verhogen en verlagen. Van Nederlandse zijde werd deze macro-economische benadering onaanvaardbaar genoemd.
Afgesproken werd deze zaak buiten de werkgroep te houden en dat Nederland zijn opzet verder zou gaan uitwerken.
Verder wordt kort verslag gedaan van de eerste zitting van de interim-werkgroep.
Zie ook