Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01096
28-05-1952
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag der besprekingen op het bureau Monnet, betreffende het in gemeen overleg op te stellen basisdocument aangaande agrarische integratie.
Op de bespreking van 15 mei kwam het bureau Monnet met een nieuwe benadering, die echter door Nederland weinig reëel (en later ook onaanvaardbaar) werd geacht.
Tijdens de bespreking van 23 mei bleek dat de Fransen steeds weer als uitgangspunt namen om bij de minder efficiënte boeren de vrees weg te nemen, dat zij door integratie in hun bestaan zouden worden bedreigd. Onder de Franse agrarische bevolking leefde sterke weerstande. Daarom zag het bureau Monnet het prijsprobleem als centraal probleem.
In een door de Fransen overhandigd document ontbrak echter een Europese visie.