Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01098
08-09-1952
Samenvatting
Van der Lee aan Kohnstamm.
Mansholt wil nog eens met Monnet spreken over het bekende stuk inzake landbouwintegratie. Samkalden en Van der Lee menen dat op het bureau Monnet te Parijs de neiging ontstaat alles te concentreren op economische studies. Sinds Monnet weg is ontbreekt de politieke visie. Mansholt wil graag naar Parijs gaan voor een bespreking en zou graag willen dat Monnet daarbij aanwezig was. Kohnstamm wordt gevraagd zijn invloed te gebruiken om Monnet te overtuigen van de noodzaak vooruitgang te maken met de landbouwintegratie.