Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01099
30-09-1952
Samenvatting
Van der Lee vraagt of Kohnstamm nog gelegenheid heeft gehad met Monnet te spreken over een onderhoud met Mansholt. "Wij menen dat dit niet te lang meer moet worden uitgesteld."
Indien de Assemblée ad hoc vóór de landbouwintegratieconferentie in een interimrapport de landbouwintegratie aan de orde stelt zou dit ongetwijfeld zijn invloed op de conferentie hebben. Van een aan de conferentie voorafgaand overleg van de landbouwministers van de Schumanlanden verwacht Van der Lee niet veel.