Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01101
27-01-1953
Samenvatting
Besprekingen te Luxemburg, 24 januari 1952.
1. Onderhoud Mansholt met Monnet. De contacten met het het bureau Monnet te Parijs zijn afgebroken vanwege de spanningen tussen het bureau en het ministère de l'Agriculture. Aanleiding voor hernieuwd overleg waren uitspraken van Monnet dat deze de landbouwintegratie zag als sluitstuk van de politiek-economische integratie van Europa. Het vermoeden was dat er een groot verschil van inzicht tussen de Nederlandse regering en Monnet bestaat.
Monnet stelde politieke integratie voorop met Europese verkiezingen. Een Europese volksvertegenwoordiging zou grote stootkracht kunnen opleveren op economisch gebied.
Mansholt verklaarde dat voor Nederland een politieke autoriteit niet aanvaardbaar zou zijn, wanneer niet tevens van aanvang af overdracht van economiche bevoegdheden zou zijn gewaarborgd. Mansholt verklaarde de indruk te hebben dat Monnet zich vooral laat leiden door het probleem van de controverse Frankrijk/Duitsland en dat met de belangen van de kleinere landen zeer ter dege rekening moet worden gehouden.
Aan het einde van het gesprek liet Monnet de gedachte varen dat de landbouwintegratie het sluitstuk van de politiek-economische integratie moet zijn. Hij ziet een gunstige ontwikkeling in het denken van minister Laurens.