Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01104
24-02-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
De Waal geeft een toelichting op het antwoord van de Deense landbouwminister Hauch op het schrijven van Mansholt van 7-11-1950 en 11-12-1950.
Anders dan de stijl van het antwoord doet vermoeden bestaat er wel degelijk aan Deense zijde belangstelling voor het door Mansholt opgeworpen vraagstuk. Alvorens een definitief standpunt in te nemen, wil men gaarne nader geïnformeerd zijn over de bestaande plannen, dus ook het Franse plan.