Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag telefoongesprek met Landbouwattaché De Waal, Kopenhagen.
Handelt over bezoek Brorson aan Nederland eind februari. Een van de punten die aan de orde zou kunnen komen is welk standpunt Nederland t.a.v. het Duitse voorstel voor een tijdelijke liberalisatie moet innemen. Franke deelde mee dat ook Nederland vermoedelijk geen voorstander zal zijn.
Tenslotte wilde Brorson weten hoe het stond met het Nederlandse plan voor de belandeling van de integratie in Parijs. Hierover kon Franke niets mededelen.