Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01112
28-05-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord op brief De Waal van 22/5.
Inmiddels is het Engelse antwoord op de Franse uitnodiging voor een landbouwconferentie ontvangen. Hieruit blijkt dat de Engelsen uitsluitend een bespreking in OEES-verband constructief achten. In Parijs bracht de Deense vertegenwoordiger naar voren dat men een vorm van supranationaal gezag waarschijnlijk niet zal kunnen aanvaarden, indien deze voor de Engelsen onaanvaardbaar zou blijken.
Het Nederlandse antwoord stuurt duidelijk aan op een speciale conferentie. Omdat druk op Frankrijk wordt uitgeoefend om de landbouwintegratie in de OEES te bespreken, wilde Nederland niet op een spoedige ministersconferentie aandringen. Waarschijnlijk is na september, wanneer het Schuman-verdrag is geratificeerd en de Franse verkiezingen achter de rug, het politieke klimaat gunstiger voor de Franse regering om voor een speciale ministersconferentie het initiatief te nemen.