Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01115
15-02-1952
Samenvatting
Brorson van het Deense ministerie van Landbouw had vernomen dat Mansholt een bezoek had gebracht aan zijn Franse collega te Parijs. Hij had vernomen dat het de bedoeling is om in maart een conferentie te houden. Brorson was daarom ook zeer geïnteresseerd in mededelingen van Nederlandse zijde. Het oorspronkelijke Franse voorstel was voor Denemarken niet aanvaardbaar, terwijl juist het Plan-Mansholt voldoende bewegelijkheid vertoonde voor Denemarken om geïnteresseerd te zijn.