Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01116
29-02-1952
Samenvatting
Landbouwintegratie, besprekingen te Kopenhagen.
Van der Lee heeft in Kopenhagen een toelichting gegeven over de bedoeling en achtergrond van de Nederlandse diplomatieke nota. Na ontvangst heeft het gezantschap te Kopenhagen Buitenlandse Zaken verzocht de alinea waarin wordt gesproken over associatie tussen de agrarische gemeenschap en landen die zich niet met overdracht van soevereiniteit akkoord verklaarden weg te mogen laten. Deze toestemming is niet verleend.
Bij het Deense ministerie van Landbouw bestond de mening dat Nederland bereid was de supranationale gedachte te verzwakken om tegemoet te komen aan Deense bezwaren. Hiervan is nimmer sprake geweest.
Van der Lee had de indruk dat de ambtenaren zich wel voor het principe van soevereiniteitsoverdracht konden verklaren, maar dat de landbouworganisaties hierop een remmende invloed hadden.