Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01127
17-01-1953
Samenvatting
Besprekingen te Kopenhagen op 14 en 15 januari 1953.
Mansholt benadrukte dat de wijze van organisatie ener landbouwgemeenschap niet wordt bepaald door de productenkeuze maar door de politieke ontwikkeling. Gewezen werd op de wenselijkheid de landbouwgemeenschap tot een zo groot mogelijk aantal landen uit te strekken, waarbij Mansholt de hoop uitsprak dat Denemarken lid zou kunnen worden.
Van Deense zijde werd benadrukt dat de interesse voor de organisatie van de landbouwmarkten veel groter was dan voor de EGKS. Over het probleem van de Hoge Autoriteit werd nog geen klaarheid geschonken.
Minister Kraft verklaarde dat hij Denemarken bij de Europese integratie wil betrekken, maar dat de publieke opinie hiervoor nog niet rijp is. Ook hij constateert een kentering.
Conclusie is dat de ontwikkeling in Denemarken gunstig is, maar dat nog niet te verwachten valt dat het zich op korte termijn bij de Europese integratie zal aansluiten.
Bijlagen: samenstelling Deense delegatie en verslag agrarisch-economisch deel der besprekingen.