Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01134
21-02-1952
Samenvatting
Van Hamelen geeft een schets van een mogelijke samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van de landbouw, dit met het oog op het bezoek van Louwes aan Bonn. Bij de uitwerking dient rekening te worden gehouden met een mogelijke Europese samenwerking op landbouwgebied.