Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01136
22-03-1952
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag bespreking Handelsraad met Dr. Reinhard (ministerie van Economische Zaken) betreffende het Europese landbouwintegratieplan.
Principieel wint de gedachte om de Europese economische integratie te voltrekken langs de weg van deelgebieden volgens het Schuman-model geen aanhang meer. Men meent, dat het doel nog slechts te bereiken is met radicalere middelen, te weten integratie van de financiële politiek en oprichting van een Europese tolunie. Men meent dat het scheppen van steeds meer uitzonderingen het gebied verkleint waarop in geval van betalingsmoeilijkheden de nationaal getroffen restrictieve maatregelen betrekking kunnen hebben. Zolang de budgetten van verschillende Europese landen nog niet in evenwicht zijn, is integratie van de financiële politiek der Europese landen niet mogelijk. Naar Duits inzicht is dit ook niet te omzeilen met partiële integratie.
Duitsland wijst een aparte landbouwintegratie zonder gelijktijdige integratie van alle overige sectoren af, althans voorzover deze landbouwintegratie gepaard zou gaan met overdracht van soevereiniteit aan een nieuwe Hoge Autoriteit.