Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01138
01-04-1952
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag bespreking Stichting voor de Landbouw met vertegenwoordigers Deutscher Bauernverband op 31 maart en 1 april 1952.
Inzake de landbouwintegratie werd van Duitse zijde geantwoord dat deze "in Deutschland nicht sehr beliebt ist." Het DBV moet zich hierover nog beraden. Gesteld werd dat Nederland en Duitsland het nog niet eens zijn over de vraag of er een integratie moet komen voor alle landbouwproducten of voor enkele. Hermes (DBV) meent dat vóór alles de bestaansmogelijkheid van de Duitse boeren gewaarborgd moet zijn. Als hieraan wordt voldaan heeft hij geen bezwaar tegen een Hoge Autoriteit.
Van Nederlandse zijde werd stelling genomen tegen een integratie voor enkele producten.
Bijgevoegd verslag van het overleg met de DBV over tuinbouwzaken.