Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bijlage is een afschrift van een kort verslag van J.S. Biesheuvel over de besprekingen in Bonn van de Stichting voor de Landbouw en het Bauernverband.
Biesheuvel typeert hierin de sfeer als gunstig, maar Hermes (DBV) wil wel aan een integratie deelnemen, mits eerst de bestaanszekerheid van de Duitse kleine boeren is gewaarborgd. In juli zal in Den Haag worden verder gesproken over:
1) versteviging bilaterale relaties.
2) een bestuderen van de economische samenwerking der Europese landen.
3) vormen van internationale samenwerking.
Zie ook