Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01146
20-05-1952
Actoren
Verslag
Samenvatting
Besprekingen tussen Duitse en Nederlandse landbouworganisaties over het Groene Plan. (19 en 20 mei 1952).
Inzake de Europese Landbouwgemeenschap hebben de organisaties het volgende gemeenschappelijk standpunt bepaald. 1) De gedachte van een nauwere samenwerking op economisch gebied in West-Europa wint steeds meer terrein. 2) Op landbouwgebied wordt dit bemoeilijkt omdat het gaat om grote aantallen bedrijven die onder heel verschillende omstandigheden moeten werken. Daarom is een zorgvuldige voorbereiding nodig. 3) Een gelijkgerichte landbouwpolitiek kan ertoe bijdragen dat a) een betere specialisatie en verdere modernisering zal resulteren in een verhoging van de voedselproductie, b) Europa daardoor ook een bijdrage kan leveren tot verbetering van de verhouding tussen productie en consumptie van voedingsmiddelen in de hele wereld, c) een verhoging van het productieniveau van de Europese landbouw een betere en goedkopere voedselvoorziening met zich meebrengt.