Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01149
05-12-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Mansholt aan Duitse landbouwminister Niklas.
Mansholt meent dat in het licht van de komende door de Fransen aangekondigde conferentie over de organisatie van de Agrarische Markten er nu een weg moet worden gevonden om de landbouwgemeenschap te verwezenlijken. Niet alleen de werkgroep in Parijs heeft voortgang gemaakt, maar ook de regeringen van de zes hebben op 10 september beslissingen genomen die voor de plannen op agrarisch gebied van grote betekenis zijn.
Met zijn Franse en Italiaanse collega's heeft Mansholt vastgesteld dat voor de voortgang het nodig is dat de zes landen die de resolutie van Luxemburg hebben aanvaard op de komende conferentie met een gezamenlijk standpunt naar voren komen en dat het nodig is dat de regeringen van de zes een voorbespreking houden om na te gaan wat de betekenis van deze resolutie is voor de eenwording van de landbouwmarkten in Europa.
Gesuggereerd wordt om in januari een bijeenkomst te houden van de zes ministers van Buitenlandse Zaken en Landbouw. Mansholt wil e.e.a. ook nog in Bonn komen bespreken.