Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01151
23-01-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Dankbrief aan de Nederlandse zaakgelastigde te Bonn voor de wijze waaro deze het bezoek aan Adenauer heeft voorbereid.
In een brief die Mansholt aan Niklas schreef (zie G01152) sprak hij echter zijn teleurstelling uit voor het persbericht dat direct na dit gesprek door het Duitse ministerie van Landbouw werd verspreid. Daarin wordt een geheel verdraaide mening van de inhoud van de besprekingen gegeven. Wellicht kan Helb dit nog eens te berde brengen.
Zie ook