Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01154
24-02-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Mansholt aan Niklas.
Tijdens de gesprekken in Bonn in januari was afgesproken dat Mansholt een memorandum zou samenstellen ten behoeve van eventuele besprekingen met de zes landbouwministers. Mansholt meent echter dat dit op dit moment weinig zin heeft omdat het eerst nodig is de opvattingen van de zes ministers van Buitenlandse Zaken te kennen, die deze week in Rome bijeenkomen.
Wat betreft de bespreking van de landbouwministers sluit Mansholt zich nu aan bij het voorstel van de Franse minister Laurens dat de ministers van Buitenlandse Zaken in Rome zullen afspreken dat de landbouwministers nog vóór de 16 maart bijeen zullen komen.
Het grote voordeel van de ontmoetingen in Bonn was dat men het - tezamen met Adenauer - erover eens zijn geworden dat de landbouwintegratie niet zonder de politieke vraag van de West-Europese eenwording kan worden opgelost en dat deze dus eerst in het kader van de zes moet worden opgepakt.
Zie ook