Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01160
27-05-1952
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie betreffende de Europese Defensie Gemeenschap (Note concernant la Communauté Européenne de Défense)

Op 27 mei 1952 heeft er in Parijs, naar aanleiding van het EDG-verdrag, overleg plaatsgevonden over de praktische invulling van de Europese Defensie Gemeenschap.