Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken betreft het rapport van de adviescommissie inzake de instelling van de EPG.

Naar aanleiding van het rapport van de adviescommissie, informeert commissielid Hijzen de minister van Buitenlandse Zaken middels een brief over het rapport en plaatst hier enkele kanttekeningen bij.
Hijzen heeft kritiek op verschillende aspecten van het advies van de commissie. Een minderheid van de leden is het dan ook eens met de conclusies van het rapport. Het grootste kritiekpunt is dat er een oordeel wordt uitgesproken over de EPG, zonder dat er een duidelijke inhoud aan het begrip is gegeven. Volgens Hijzen is daarom het vormen van een oordeel over de wenselijkheid van een politieke gemeenschap onmogelijk voor Nederland.
Wordt er wel betekenis gegeven aan het begrip politieke gemeenschap en heeft de EPG een bredere doelstelling dan het overkoepelen van de EGKS en de EDS, zou politieke samenwerking voor Nederland wenselijk en aanvaardbaar zijn.