Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening van Blaisse betreffende enkele alternatieven voor een politieke gemeenschap van 6 november 1952.

Blaisse geeft de verschillen in structuur tussen het EDG en CECA-verdrag aan. Met verschillende alternatieven probeert hij het vraagstuk omtrent de doelmatige invulling en aanpak van de EPG te beantwoorden.
Van belang is volgens Blaisse dat de Exécutieve meer politieke controle krijgt. Alternatief één en twee leggen deze politieke controle binnen het terrein van bevoegdheden van het EDG en CECA-verdrag. Het derde alternatief kent wetgevende bevoegdheden toe aan de Assemblée. De vierde vorm is een verdergaande variant van het derde alternatief.
Blaisse is van mening dat de vierde vorm alleen aanvaardbaar is als er gestreefd wordt naar integratie op meer gebieden, niet alleen op het vlak van defensie en kolen en staal.