Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01174
19-11-1952
Samenvatting
Nota naar aanleiding van de tweede zitting van de subsommissie voor betrekkingen (attributions) inzake de betrekkingen tussen de politieke gemeenschap en de NAVO op 19 november 1952 te Parijs.

Omdat de EPG de bevoegdheden van de EDG overneemt, zullen de twee verdragen, het Atlantisch Pact en het EDG-verdrag, gewijzigd moeten worden.
Of de EPG ook de verplichtingen op economisch gebied (aanmoedigen economische samenwerking)), zoals neergelegd in art. 2 van het Atlantisch Pact, overneemt, moet nog worden beslist.