Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01175
20-11-1952
Samenvatting
Notitie ter beantwoording van de bijgevoegde vraag door Verberne, kopie ter kennisneming verzonden aan Abeln en Molkenboer op 20 november 1952.

Aan de orde is de vraag hoe het streven naar een volledige Economische Unie gezien moet worden in verband met de verschillende andere integratie-figuren, zoals de EDG, Europese landbouwgemeenschap en de EPG. Is het streven naar een volledige EU in de Benelux niet achterhaald? Deze vraag is onderwerp van discussie en niet eenduidig te beantwoorden.