Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota inzake de vergadering van de subcommissie (des liaisons) van de Commission Constitutionnelle aan de minister op 15 december 1952.

Naar aanleiding van het verzoek van de minister geeft Hijzen toelichting op de gang van zaken omtrent de totstandkoming van een Europese Politieke Gemeenschap.
Een punt dat wordt aangestipt door Hijzen is dat de subcommissie des liaisons (betrekkingen) zich niet alleen bezig houdt met het contact met de zes, maar ook met betrekkingen met andere landen, in het kader van politieke samenwerking.