Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Uitgewerkte inhoud van het telegram van Van Voorst betreffende de speciale zitting van het Assemblée van de Raad van Europa van 14-17 januari 1953.

Er wordt gediscussieerd over de bevoegdheden van de EPG. De Franse en Duitse gedelegeerden zijn tegen het toekennen van bevoegdheden buiten het kader van de EDG en KSG.
De belangrijkste conclusies, voortkomend uit deze discussie, zijn; de bevoegdheid van de EPG inzake het bepalen van buitenlandse politiek dient voorzichtig gehanteerd te worden en mag niet ingaan tegen de buitenlandse politiek van de deelnemende landen. De resoluties Bohy (betreffende bovengenoemde buitenlandse politiek) en Hope (betreffende associaties) worden aangenomen.