Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01195
28-2-1953
Samenvatting
Aantekening van Verberne betreffende de EPG, m.n. de begrippen 'marché commun' en 'communauté tarifaire'.

Er wordt heel geleidelijk gestreefd naar de verwerkelijking van de 'marché commun'. Het Nederlandse standpunt dat politieke en economische integratie hand in hand gaan, krijgt minimale steun in de vergaderingen van de Commission Constitutionnelle. Een 'communauté tarifaire' zal op korte termijn daarom geen realiteit worden.