Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01199
05-03-1953
Samenvatting
Stikker inzake invoerrechten, douaneunie en de 'marché unique'.
In een eerder telegram zette Stikker reeds uiteen dat de energieke pogingen die Nederland onderneemt om een marché unique van de 6 Schuman-landen te bereiken, misschien in onvoldoende mate rekening houdt met de reacties die in Engeland zouden kunnen ontstaan. Zij gesprekken in Britse regeringskringen brengen hem tot de conclusie dat hij somber gesteld is t.o.v. de Franse, c.q. continentale integratieplannen en dat het raadzaam is zoveel mogelijk aansluiting te zoeken - zo mogelijk met België of de Oslo-landen - bij Engeland. Ten derde, dat het gevaarlijker is op dit moment als voortrkker en pleitbezorger op te treden van een nog verdergaande integratie van de zes Schuman-landen, ten vierde dat de mogelijkheid van convertibiliteit met behoud van de EPU de eerste aandacht moet hebben en ten vijfde dat de mogelijkheid om Duitsland op een andere wijze bij de verdediging van Europa te betrekken in studie moet worden genomen.