Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie betreffende de samenhang tussen economische en politieke integratie.

In deze notitie wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gedachte van de 'marché unique' als doelstelling van de economische integratie op economische of politieke grondslagen berust.
Geconcludeerd wordt dat volledige economische integratie pas plaats kan vinden als er sprake is van overdracht van politieke bevoegdheden. De stelling dat economische integratie aan politieke integratie voorafgaat, wordt dan ook ontkracht.
Zie ook