Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01228
10-04-1953
Samenvatting
Brief van Van Zeeland aan Calmes inzake het ontwerp-Statuut van de Europese Politieke gemeenschap van 8 april 1953.

N.a.v. de ministerconferentie in Straatburg op 9 maart schrijft Van Zeeland Calmes om het standpunt van de Belgische regering inzakehet ontwerp-Statuut van de EPG toe te lichten en enkele punten van kritiek te uiten op bepaalde artikelen van het Statuut.
Zie ook