Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01236
25-04-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
-Aantekening inzake de behartiging van de technische vraagstukken in de Europese Gemeenschap.
In het ontwerp EPG-statuut is niet duidelijk voorzien in de behartiging van wat nationaal onder de verantwoordelijkheid van vakministers valt. Het is nodig dat de institutionele subcommissie van de Commissie-Beyen hieraan aandacht besteedt. Uit kringen van landbouw en verkeer klinkt reeds het geluid dat "de zes ministers [van Buitenlandse Zaken] wel ervoor zorg zullen dragen dat er in wijder verband niets geschiedt tegen de belangen der zes landen, en dat er binnen de zes landen wel zal worden rekening gehouden met wijdere Europese afspraken." Homan vindt dit geen werkbare situatie.
Zie ook