Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01237
04-05-1953
Samenvatting
Concept-memorandum inzake de economische taak en bevoegdheden van de Europese Gemeenschap aan de (leden van de) Advies Commissie voor de Europese Integratie van 4 mei 1953.

Dit concept is een nadere uitwerking van de memoranda van 11 december '52 en 14 februari '53 en geeft een overzicht van de Europese economische problemen en het Nederlandse voorstel tot het oplossen hiervan.