Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01240
07-05-1953
Samenvatting
Notitie inzake het gemeenschappelijk tarief van invoerrechten en gemeenschappelijke reglementering van het handelsverkeer t.a.v. derde landen van de Economische subcommissie van de Commissie Beyen aan de Adviescommissie voor de Europese integratie, van 7 mei 1953.

N.a.v. vragen van de Adviescie heeft de subcommissie deze (notitie geschreven, ook ter voorbereiding op de ministerconferentie van 12 mei. De zaken die besproken worden in deze notitie zijnl het Nederlandse standpunt inzake het gemeenschappelijke tarief en het standpunt ten aanzien van de gezamenlijke reglementering van het handelsverkeer t.a.v. derde landen. Inzake het laatste punt bestaat er nog geen overeenstemming. De subcommissie geeft aan dat de deelnemende staten ieder voor zich en als gemeenschap tegenover derde landen de mogelijkheid willen behouden de invoer m.b.t. bepaalde producten te beperken.