Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01246
13-5-1953
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Plan-Beyen.

Om te voorkomen dat er 'economische ongelukken gebeuren' stelt Verberne in zijn brief dat het van belang is dat Handel en Nijverheid betrokken blijft bij de internationale besprekingen inzake de Europese integratie. Hij stuurt als bijlage 1 mee het rapport van de Economische subcommissie aan Beyen (versie 22 april), die ten grondslag lag aan de tekst van het 3de Memorandum voor de vorming van een tariefgemeenschap. De belangrijkste conclusie is dat er een gemeenschappelijk tarief van invoerrechten moet worden opgesteld voor derde landen. De verdere bijlagen zijn opmerkingen bij en toelichtingen op dit memorandum.
Ook bijgevoegd bijlage 6: "Methodiek voor de vorming van de Tariefgemeenschap".
Zie ook