Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01247
28-05-1953
Samenvatting
Aantekening voor de Economische subcommissie van de Commissie Beyen, betreft de voeding van het readaptatiefonds/Europese fonds van 28 mei 1953.

Er bestaat binnen de subcommissie overeenstemming over staatsbijdrage als voeding voor het readaptatiefonds. De beginselen die ten grondslag moeten liggen aan de kostenverdeling zijn de doeleinden modernisering en aanpassing. De doeleinden bepalen de herkomst en de omvang van de fondsmiddelen. Deze fondsmiddelen zijn afkomstig van de belanghebbenden (troubles fondamentaux en persistants). Inzake de omvang wordt er uitgegaan van de behoeften en de bijdragen. Het efficiency-principe moet bij de uitwerking van de beginselen niet uit het oog verloren worden.