Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01248
21-05-1953
Actoren
Samenvatting
Samenvatting
Samenvatting (niet voor publicatie bestemd) van de inleiding van Hirschfeld over het vraagstuk van de Europese Integratie, uitgesproken op de besloten algemene Ledenwerkverhadering van het Verbond van Nederlandse Werkegevers op 21 mei 1953 te Utrecht.

Deze samenvatting geeft een overzicht van de Europese integratie sinds 1947. Op de vraag of politieke integratie zonder economische integratie mogelijk is, wordt in deze samenvatting een ontkennend antwoord gegeven. Voor er verregaande economische en politieke integratie kan plaatsvinden, moet eerst het probleem van het buitenlands betalingsverkeer (convertibiliteitsprobleem) worden opgelost.