Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01254
28-05-1953
Samenvatting
Notitie van inzake de voorbereiding van de vergadering van 3 juni van de Commissie Beyen (Economische subcommissie) van 28 mei 1953.

Er wordt een inventarisatie van de te bespreken punten gemaakt. De nadruk wordt gelegd op;
-de samenhang tussen economische en politieke integratie
-(het probleem van de) de coördinatie van de economische politiek (o.a. readaptatiefonds om troubles fondamentaux aan te pakken)