Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01255
28-05-1953
Samenvatting
Aantekening van Verberne aan de Economische subcommissie van de Adviescommissie voor de Integratie betreft de voeding van het readaptatiefonds.

N.a.v. de discussie op 8 mei inzake de voeding van het readaptiefonds worden er in deze aantekening enkele punten in herinnering gebracht, o.a.;
-de fondsinkomstenbronnen
-het rapport van de Economische subcommissie van 22 april 1953
-de doeleinden van het fonds (stabiliserende functie)

Bijgevoegd: "Enkele voorlopige aantekeningen over preferenties i.v.m. economische integratie en tariefgemeenschap."
Zie ook