Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening van Linthorst Homan betreft het eerste concept voor de passage (op blz. 4), concept-intstructie voor delegatie Rome van 1 juni 1953.

Het Nederlandse stanpunt luidt dat de EPG op economisch gebied een welomschreven taak en duidelijke bevoegdheden moet krijgen, zoals gesteld in de Luxemburgse resolutie. Deze economische voorwaarde is de eerste stap naar een tariefgemeenschap en douaneunie.
Inzake moeilijkheden met de betalingsbalans en troubles fondamentaux en het readaptatiefonds houden de deelnemende landen zich aan Memorandum III (van 5 mei 1953).
Zie ook