Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening van Van der Lee aan Linthorst Homan n.a.v. overleg met Samkalden inzake Homans aantekening aan de leden van de Commissie Beyen (1 juni) van 3 juni 1953.

Van der Lee geeft aan dat de Nederlandse delegatie die naar Rome gaat zich moet concenteren op 3 punten;
-verkrijgen van duidelijke bevoegdheden van de EPG op economisch gebied (gemeenschappelijke markt, vrij verkeer goederen, kapitaal en personen)
-toezeggingen van de deelnemende landen op het gebied van gemeenschappelijk beleid inzake tarieven en quantitatieve handelsbelemmeringen
-coördinatie van het monetair beleid, waarbij moet worden voorkomen dat de gemeenschap te grote bevoegdheden krijgt op dit gebied
Zie ook