Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01265
03-06-1953
Samenvatting
Brief van Linthorst Homan aan de leden van de Economische subcommissie en de Commissie Beyen inzake zijn bezoek met Van der Beugel in Bonn van 3 juni 1953.

N.a.v. het bezoek van Van der Beugel en Homan licht laatstgenoemde de leden in over de bespreking met de Duitse delegatie de Nederlandse ambassade in Bonn. Hij stuurt een bijlage mee met daarin de aantekening inzake de in Duitse ambtelijke kringen voorgestelde art. 82 b inzake de economische samenwerking (gemeenschappelijke markt).