Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01275
16-06-1953
Samenvatting
Notitie voor Beyen van Van Lennep inzake het concept van economische verdragsartikelen voor de Europese Gemeenschap. Ministerraadnota van 12 juni, van 16 juni 1953.

Het concept werd oorspronkelijk opgesteld door leden van de Commissie Beyen, maar is daar nog niet besproken. Omdat de behandeling in de Ministerraad is uitgesteld, zal het concept vooraf in de Commissie Beyen worden besproken en zal er waarschijnlijk een nieuwe concept voortvloeien uit deze bespreking, dat tegemoet komt aan de verschillende bezwaren.
Zie ook